torstai 29. toukokuuta 2014

Taloudellinen puolustusneuvosto ja Ramsay vuonna 1929

Edellisessä postauksessani otin esille taloudellisen puolustusneuvoston ja sen ensimmäisen kokouksen vuodelta 1929. Kokouspöytäkirjan ensimmäisenä kohtana (ja liitteenä) on taloudellisen puolustusneuvoston pj:nä toimineen Henrik Ramsayn puhe, "jossa hän esitti neuvoston kokoonpanon, selosti neuvoston tehtävien luonnetta ja viitoitti eräitä neuvoston työn suuntaviivoja”.

Tämä on kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen ja aikaansa kuvaava puhe, jossa perustellaan toimintaa ja toimintaympäristöä sen lisäksi, että kerrotaan neuvoston kokoonpano ja tehtävät.

Taloudellista puolustusvalmiutta oli käsitellyt kaksi komiteaa 1924 ja 1926, mutta ilmeisesti mitään konkreettista tulosta ei ollut. Nämä komiteat täytyy muuten vielä kaivaa esille ja muutenkin näistä enemmän myöhemmin. 

Tässä otan muutaman lainauksen, jotka mielestäni puhuvat puolestaan."Ministeri Henrik Ramsay.
Helsinki 1941.10.29" SA-kuva.
Ramsay aloitti puheensa: ”Edessämme oleva työ on erittäin laajakantoinen ja merkittävä.”


”Tehtävä ulottuu itse asiassa yhteiskuntaelämän kaikille aloilla ja muodostuu erittäin komplikoiduksi sellaisessa maassa kuin Suomi, joka luonnon olosuhteiden pakosta aina on oleva kaukana omavaraisuudesta."

"Pyrittäessä ratkaisemaan tätä tehtävää ei liioin olla tekemisissä minkään edeltäpäin määrättävissä olevan tilanteen kanssa. Emme milloinkaan voi tietää, minkälaisissa ulkonaisissa olosuhteissa taloudellisen puolustusvalmiuden suunnitelmia on toteutettava.”


”Siinäkin tapauksessa, että olosuhteet muodostuisivat täysin toisenlaiseksi kuin se tai ne tilanteet, joihin on varustauduttu, lienee kuitenkin aina hyödyksi, että taloudelliseen puolustusvalmiuteen liittyviä kysymyksiä on käsitelty ja harkittu.”


 

keskiviikko 28. toukokuuta 2014

Taloudellinen puolustusneuvosto

Joku kaunis päivä arkistossa tuli vastaan taloudellisen puolustusneuvoston paperi, jossa mainittiin työvelvollisuuslaki. Koin tämän vahvana johtolankana. Taloudellisen puolustusneuvoston papereita olisi syytä etsiä ja mahdollisesti tutkia!

Ilokseni taloudellisen puolustusneuvoston kokouspöytäkirjat liitteineen on lähes kaikki vuoden 1935 loppuun tallessa samoissa mapeissa. Lisäksi jopa kokouksissa käsitellyt liitteet on liitetty pöytäkirjojen joukkoon. Erittäin mukavaa!

Toimintansa taloudellinen puolustusneuvos aloitti toimintansa vuonna 1929. Tarkemmin sanottuna, ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 17.9.1929.”Pöytäkirja, tehty taloudellisen puolustusneuvoston ensimmäisessä yhteisessä istunnossa syyskuun 17 päivänä 1929 klo 19 neuvoston toimiston huoneistossa Kasarminkatu 25. Puhetta johti neuvoston puheenjohtaja Ramsay. Läsnä olivat seuraavat jäsenet: Heinonen, Jutila, Kahelin, Lavonius, Palojärvi, Tanner, Viljanen, Suomen Pankin pääjohtaja Ryti, yleisesikunnan päällikkö Wallenius, puolustusministeriön keskusosaston päällikkö Olenius, kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja Killinen, sosialiministeriön edustaja Mannio, neuvoston v.t. toimistopäällikkö v. Wright ja pöytäkirjan pitäjänä neuvoston apulaistoimistopäällikkö Lehtinen.”

Puheenjohtajaksi oli valittu Henrik Ramsay. Päätin, että tarvitsen lisää tietoa hänestä, joten ryhdyin lukemaan Erkki Maasalon väitöstä Sir Henrik saa tehtävän.

 Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Ramsay sanoi seuraavaa:


”Tässä asiassa esiintyviä kysymyksiä käsitellessään tulee neuvosto varmasti kohtaamaan huomattavia vaikeuksia. Tohdin tässä esittää muutamia näkökohtia työn kulusta. Saavuttaaksemme kouriin tuntuvia tuloksia on meidän varottava uppoamasta tilaston suohon ja ylenmääräisiin kiertokyselyihin, joiden käsittely muodostuisi työvoimillemme ylivoimaiseksi tehtäväksi. Meidän on etsittävä hyvä suunta yksityiskohtien Scyllan ja pintapuolisten johtopäätösten Charybdin välillä. Edelleen on meidän aina muistettava, että rauhan aika on yhteiskunta- ja elinkeinoelämän normaalinen kehys, minkä tähden ne vaatimukset, jotka epänormaalinen tilanne asettaa, eivät luonnottoman suuressa määrässä saa rajoittaa normaalisen talouselämän edellytyksiä.”

"Ministeri Henrik Ramsay.
Helsinki 1941.10.29" SA-kuva.


maanantai 5. toukokuuta 2014

2. tutkimuskuukausi

Huhtikuu meni kovin nopeasti, se on ensimmäinen tunne toisesta tutkimuskuukaudestani. Huhtikuun aikana kuitenkin sain pienen läpimurron aikaan.

Nimittäin puolustusministeriön sotatalousosaston papereista löytyi mainintoja mahdollisen työvelvollisuuslain hyödyllisyydestä maatalouden sodan aikaisen työvoimakysymyksen ratkaisemiseksi. Tämä siis niinkin varhain kuin vuonna 1937. Kyseessä on laajempi muistio maatalouden liikekannallepanosta, jossa asia otettiin esille. Ja tunne tekstin taustalla antaa vihjeitä siihen suuntaan, että tällainen työvelvollisuus helpottaisi sodan aikaisen työvoiman järjestelyä suuresti.

Samassa yhteydessä mainittiin myös kuinka jo aikaisemmin oli puolustusministeriössä laadittu ehdotus laiksi yleisestä työvelvollisuudesta. Tämä siis jo 1937.

Tarkoittaa siis sitä, että suunnitelmani toimii ainakin sen suhteen, että työvelvollisuuslakia suunniteltiin jo ennen vuotta 1938. Toinen kysymys on toki se, että mikä rooli tai vaikutus tällä oli. Täytyy suhteuttaa muuhun toimintaan. Samalla myös tarkoittaa sitä, että pitää sittenkin ottaa tarkasteluun ainakin 1937 vuoden paperit. Ettei vaan loppuisi hommat kesken!

Toukokuulta odotan vielä tehokkaampa työskentelyä. Nyt on lämmittelyt lämmitelty.