torstai 4. marraskuuta 2010

Mietintää teorian merkityksestä historiaan ynnä muusta

No niin,

Olen haastanut itseäni viime aikoina ajattelemaan oppiaineeni metodologisia ja teoreettisia kysymyksiä. Helpommin käsitettäviäkin aiheita voisi ajatella. Mutta koska kirjoittaminen on hyvä tyyli päätellä, niin....

Mutta mitä se teoria sitten on? Entä mitä tarkoittaa paljon puhuttu epistemologia? Tai mitä sitten tarkoittaakaan se metodologia? Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia.

Mikä sitten on kohteen ja kysymyksenasettelun suhde? Onko ensiksi jokin kohde, joka kiinnostaa ja jonka perusteella kysymykset muotoutuvat? Vai päinvastoin, ensiksi nippu kysymyksiä, joihin vastauksen saamiseksi pitää kehittää jostain kohde? Uskon, että kysymyksien asettelu kertoo paljon. Esittämällä kysymykset miten ja mitä, tulee paljastaneeksi jo jollain tasolla oletuksen siitä, miksi kannattaa esittää moisia kysymyksiä. Vallitsevat ja kenties tiedostamattomat ennakko-oletukset vaikuttavat varmasti. Ongelmallinen haaste löytyykin siitä, miten tiedostan omat ontologiset ajatteluni piirteet? Miten voin erotella niitä tiedostamattomia ajatuskuvioita, jotka ovat sisäänrakennettuina minun suomalaiskansalliseen päähäni? Millaisia asioita tulen ”ottaneeksi annettuna”?

Tässä varmasti nousee kyseeseen se, että työstää ajatteluaan teoreettisesti ja ”tiellä pysyen” eli metodeita käyttäen. Kenties metodien merkitys nouseekin siitä, että osaa eritellä hedelmällisiä suuntia joihin ohjata mielenkiintoaan ja tarkasteluaan. Myös varmasti kysymysten esittämisen merkitys metodologiselta kannalta on oleellinen; tarkoittaisiko se sitten sitä, että osaa esittää oikeita kysymyksiä oikeaan aikaan ja näin ohjata tutkimusta kohti mahdollisia tuloksia.

Tästä tulikin vielä mieleeni se, että tulokset ovat menneisyyden rakennelmia. Argumentaatioita siitä, mitä historioitsija tulkitsee tapahtuneen. En usko, että legendaarinen rankelainen tyyli esittää asioita wie es eigentlich gewesen on mahdollista ajatuksen tiukimmassa merkityksessä. Lähtökohtana kohteen kunnioittaminen on oleellista ja täytyy pyrkiä esittämään mahdollisimman todenmukainen ehdotus tapahtuneesta. Ja tärkeää on mielestäni myös huomioida se, että kyseessä on tosi asiassa ainoastaan yksi mahdollinen esitys menneisyyden tapahtumista (tai mitä sitten tutkitaankaan).