torstai 17. maaliskuuta 2016

Kertomus Hangon lohkon linnoitustyömaalta 1940

Nimittäin kertomus linnoitusasiain toimikunnan sihteerin, esittelijäneuvos Eljas Kahran suorittamasta tarkistusmatkasta Hangon linnoitustyömaille 30.11.1940.

Kaikki oli lähtenyt liikkeelle siitä, että Arbetarbladetissa oli moitittu työläisten kuljetuksia ja majoitusoloja. Linnoitusasian toimikunnan nimissä Kahra ryhtyi toimeen, sillä asia oli tarkastettava.

Työmaan tarkastus alkoi majoitusparakkien tarkistuksella. Menetelmäksi valittiin pistokoe ja tarkastettavia parakkeja oli "kymmenkunta". Yleisesti ottaen nämä parakit olivat hyvässä kunnossa. Kahra kuitenkin huomasi, että kahdesta parakista puuttui ikkunoista sisälasit, sillä kuulemma ikkunalasia ei oltu saatu tarpeeksi. Lisäksi kolmessa parakissa "lämmityslaite" kaipasi korjaamista. Työmaan päällikkö insinööri Smeds lupasi käskeä korjaukset viipymättä.

Aamiaisen aikaan Kahra meni toiseen ruokailuparakkiin, jossa nautittiin lottien valmistama ruokaa. Täällä Kahra tiedusteli miehiltä mielipiteitä työmaan oloista. Valitukset jakaantuivat kolmeen seikkaan:

1. Junakyyti Tammisaareen ja odotus kylmässä
2. Ruokaa liian vähän joinakin päivinä
3. Tammisaaren työväentalo, jossa majoitusta, epäsiisti ja kylmä

Tästä junakyydistä valitus johtui siitä, että junakuljetuksen piti lähteä puoli kuusi, mutta se säännöllisesti myöhästyi puoli tuntia. Odotustilana oli hutera parakki, jossa ei ollut lämmitystä. Se oli kesällä laitettu sateensuojaksi. Kahra hoiteli asiaa rautatiehallituksen ylijohtajan kanssa ja junan lähtö päätettiin aikaistaa kello viiteen.

Ruokakysymys puolestaan johtui lottien antaman selvityksen mukaan siitä, että osa miehistä yleensä söi eväät, mutta huonon sään vallitessa tulivat ruokalaan. Tästä johtuen päivittäisen kulutuksen arviointi oli vaikeaa.

Tammisaaren työväentalo tarkastettiin myös. Kahra kirjoitti:


"Huone oli iso, joten kuutioita laskettiin tulevan tarpeellinen määrä, mutta toinen lämmityslaitteista oli epäkunnossa ja sali teki varsin epäsiistin vaikutuksen. Vuoteet olivat kolmessa kerroksessa, joka ei tehnyt hauskaa vaikutusta ja miehet väittivät, että siellä oli kaikenlaisia syöpäläisiä ja että siisteydenpito oli epätarkoituksenmukaista."

Työmaan päällikkö sai Kahralta puhtaat paperit, mies vaikutti tarmokkaalta ja antoi tarvittavat käskyt asioiden parantamiseksi. Sitävastoin huoltopäällikkö sai moitteita:


"Ehdotukseeni on minulla sen vuoksi aihetta, että huoltopäällikkö ... mainitsi, että miehet eivät ole hänelle mitään valittaneet. Hänen olisi kuitenkin pitänyt havaita sellaiset seikat kuin uunien epäkunto tai se että sisäikkunoita ei ole ilman miesten valittamistakin. Sen lisäksi täytyy huoltopäällikön keskustella miesten kanssa asioista eikä vain odottaa valituksia. Minä en kyllä luule, että miestä tarvitsee vaihtaa, mutta ohjauksen tarpeessa hän ilmeisesti on.”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti