keskiviikko 28. toukokuuta 2014

Taloudellinen puolustusneuvosto

Joku kaunis päivä arkistossa tuli vastaan taloudellisen puolustusneuvoston paperi, jossa mainittiin työvelvollisuuslaki. Koin tämän vahvana johtolankana. Taloudellisen puolustusneuvoston papereita olisi syytä etsiä ja mahdollisesti tutkia!

Ilokseni taloudellisen puolustusneuvoston kokouspöytäkirjat liitteineen on lähes kaikki vuoden 1935 loppuun tallessa samoissa mapeissa. Lisäksi jopa kokouksissa käsitellyt liitteet on liitetty pöytäkirjojen joukkoon. Erittäin mukavaa!

Toimintansa taloudellinen puolustusneuvos aloitti toimintansa vuonna 1929. Tarkemmin sanottuna, ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 17.9.1929.”Pöytäkirja, tehty taloudellisen puolustusneuvoston ensimmäisessä yhteisessä istunnossa syyskuun 17 päivänä 1929 klo 19 neuvoston toimiston huoneistossa Kasarminkatu 25. Puhetta johti neuvoston puheenjohtaja Ramsay. Läsnä olivat seuraavat jäsenet: Heinonen, Jutila, Kahelin, Lavonius, Palojärvi, Tanner, Viljanen, Suomen Pankin pääjohtaja Ryti, yleisesikunnan päällikkö Wallenius, puolustusministeriön keskusosaston päällikkö Olenius, kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja Killinen, sosialiministeriön edustaja Mannio, neuvoston v.t. toimistopäällikkö v. Wright ja pöytäkirjan pitäjänä neuvoston apulaistoimistopäällikkö Lehtinen.”

Puheenjohtajaksi oli valittu Henrik Ramsay. Päätin, että tarvitsen lisää tietoa hänestä, joten ryhdyin lukemaan Erkki Maasalon väitöstä Sir Henrik saa tehtävän.

 Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Ramsay sanoi seuraavaa:


”Tässä asiassa esiintyviä kysymyksiä käsitellessään tulee neuvosto varmasti kohtaamaan huomattavia vaikeuksia. Tohdin tässä esittää muutamia näkökohtia työn kulusta. Saavuttaaksemme kouriin tuntuvia tuloksia on meidän varottava uppoamasta tilaston suohon ja ylenmääräisiin kiertokyselyihin, joiden käsittely muodostuisi työvoimillemme ylivoimaiseksi tehtäväksi. Meidän on etsittävä hyvä suunta yksityiskohtien Scyllan ja pintapuolisten johtopäätösten Charybdin välillä. Edelleen on meidän aina muistettava, että rauhan aika on yhteiskunta- ja elinkeinoelämän normaalinen kehys, minkä tähden ne vaatimukset, jotka epänormaalinen tilanne asettaa, eivät luonnottoman suuressa määrässä saa rajoittaa normaalisen talouselämän edellytyksiä.”

"Ministeri Henrik Ramsay.
Helsinki 1941.10.29" SA-kuva.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti